درباره ما

گروه مترجمان آي آر ترجمان در سال ۱۳۹۴ با همكاري تعدادي از مترجمان مجرب رشته هاي گوناگون تخصصي فعاليت خود را آغاز نمود. آي آر ترجمان صرفا در حوزه ترجمه زبان انگليسي فعاليت مي نمايد. ارائه خدمات شايسته به اساتيد؛ دانشجويان؛ شركت ها؛ موسسات، نهادها.... با بهترين كيفيت از اهداف آي آر ترجمان است.